Postrach jménem sociální fóbie:

Image 1Podle posledních průzkumů trpí touto nemocí v určité fázi života až 11% lidí. Stává se Vám že se nepřiměřeně bojíte komunikovat, či se projevovat před ostatními lidmi? Bojíte se najíst v jídelně, nebo cestování MHD? Bohužel, horor jménem sociální fóbue začíná.....

Jelikož i já jsem jeden z lidí kteří neměli tolik štěstí a trpím těžkou SF , rozhodl jsem se založit tento web. Vím že je komunikace pro člověka nemocného SF s okolím takřka nemožná (věřte že vím o čem píši). Jak se pozná zda jde o sociální fóbii? Jaké jsou příznaky? To si nyní popíšeme.


socialni fobie
Nápadné je vyhýbání se sociálním situacím, které v extrémních případech může vést k téměř úplné sociální izolaci.


Příznaky:

Člověk trpící sociální fóbií se bojí, má nepříjemný pocit v následujících situacích:

Strach požádat o to, co potřebujeme a máme na to právo
Strach z projevu na veřejnosti, poznávání nových lidí
Obava z trapného nebo ostudného chování
Jíst před lidmi
Použití veřejného záchodu
Jízda MHD
Telefonování
Strach říci ne
Psaní nebo vykonávání činnosti před ostatními lidmi
Hledání zaměstnáníFyzické projevy:

Potíže při pohledu z očí do očí
Negativní myšlení
Bušení srdce
Potíže s dýcháním
Závrať nebo nepříjemný pocit v břiše
Návaly horka, potu
Sucho v ústech
Červenání se
TřesMyšlenky

Člověk, který trpí sociální fobií přemýšlí před a při situaci, kdy se má vystavit svému strachu (komunikace, proslov, v jídelně, u tabule...) takto:


Všichni mě pozorují!
Smějí se mi!
O čem se s ním mám bavit?
Určitě před ní vypadám hrozně!
Nevím co mám dělat!
Nic mě nenapadá!
Mám totální okno
Musím odtud rychle pryč!!


socialni fobie

Proč se člověk trpící sociofóbií tak bojí? On si vlastně podsekává led pod nohama sám ještě než k nějaké situaci dojde svými myšlenkami:


Budu vypadat jako idiot!
Určitě něco zkazím!
Vysmějí se mi!
Všichni mě budou sledovat!
Budu trapný/á!
To nezvládnu!
Jsem děsný/á!
Nesnáší mě!


Jak sociální fobie vzniká? Vyloučení ze společnosti (kmene) v původních primitivních společnostech znamenalo většinou záhubu. Výsměch byl určen zejména příslušníkům cizích skupin, kteří, pokud byli zajati, byli ponižováni, vysmíváni a většinou zabiti. Být odlišný, pro legraci druhým, zažít pohrdání a zostuzení, to vše je pravděpodobně spojeno s evolučně starým strachem z vyloučení a smrti. Proto může být tento strach tak silný. Není vždy jasné, jak sociální fobie u konkrétního člověka vzniká. Zřídka se objeví po jasném traumatu (např. výsměchu spolužáků), častěji po menších sociálních neúspěších a následném vyhýbání se situacím. Sociální fobie může také vzniknout nápodobou rodičovských vzorů, které dítě kopíruje. Jedním z dalších faktorů může být nedostatek sociálních dovedností, které člověk nezískal v prostředí, v němž vyrůstal (neměl možnost je vidět u rodičů nebo nejbližších), nebo je nerozvinul, či zapomněl kvůli dlouhodobé nemoci, izolaci apod. A pokud někdo nemá v rejstříku určité chování, může se v situacích, kdy ho naléhavě potřebuje, rozvinout významná úzkost. Nezanedbatelný vliv mohou mít biologické faktory. Dispozice k celkově zvýšenému napětí může být vrozená. U jedinců se sociální fobií dochází v některých oblastech mozku k úbytku hladiny neurotransmiterů (chemických látek, které přenášejí nervový signál mezi jednotlivými buňkami) a následně k omezenému převodu informací. U sociální fobie se studují zejména tři neurotransmitery: serotonin (nedostatek), noradrenalin (nadbytek) a dopamin (nedostatek). Tyto změny pak mohou působit jako setrvačník úzkosti.socialni fobie

Jaké má Sociální fóbie následky?


Samota
– život bez partnera , v některých případech má člověk svoje imaginární osoby, které jsou zdrojem jeho jediné komunikace.

Zaměstnání
- Obrovský problém při hledání zaměstnání, nebo problémy v zaměstnání. – Vyhýbání se stolování, společných debat, strach z komunikace nebo z povýšení (mluvení na schůzích, jednání s cizími lidmi).

Rodiče
- Častá závislost na rodičích a nechtěnost začít žít samostatně.

Škola
- Je patrný velký strach ze zkoušení před třídou nebo před komisí. Časté ukončení dalšího studia i když jinak pro něj mají všechny předpoklady.

Alkohol
Postupně vznikající závislost na alkoholu nebo drogách, které snižují napětí a úzkost, a tak činí člověka krátkodobě »odvážnějším« a více uvolněným. Bohužel u úzkostných lidí vzniká na ně brzy závislost a úzkost se bez jejich užití zvyšuje. Postupně vznikají psychické i tělesné projevy závislosti na alkoholu s nastupujícími zdravotními i ekonomickými důsledky.


Deprese
- Depresivní nálady a bohužel i pokusy o sebevraždu. I přes psychické poruchy řada lidí se sociální fobií vůbec nevyhledá odbornou léčbu.Léčba


Sociální fobie se lze zbavit nejlépe kombinací psychofarmak (léků) a psychoterapie. Z léků se obvykle předepisují antidepresiva nebo anxiolytika, které dostanete na předpis v